Wie zijn we?

In 1993 is de stichting vrienden van Aeneas opgericht. Wij dragen de cliënten van Thebe Aeneas een warm hart toe. Het is belangrijk naast revalidatie en verzorging ook tijd te maken voor ontspanning. Door de dagelijkse beslommeringen even los te kunnen laten en met elkaar te genieten van een optreden, een workshop of door samen te zijn in de binnentuin te zijn, kunnen wij de clienten van Thebe Aeneas een mooi moment bezorgen. Wij steunen gedurende het jaar een aantal activiteiten die Thebe Aeneas organiseert, wij doen dit met donaties en wij schrijven fondsen aan.

Bestuur

Tony van der Lee – voorzitter 

Ab Douwes – Penningmeester 

Albert de la Mar – Algemeen bestuurslid

Activiteiten

Ons steunen?

Draagt u Thebe Aeneas ook een warm hart toe? 

U kunt ons steunen door de stichting een bedrag te doneren. U kunt het bedrag overmaken op
rekeningnummer: NL 87 ABNA 0566 0000 08 op naam van St. Vrienden verpleeghuis Aeneas. 

Uw steun is meer dan welkom!